Friday, February 27, 2009

Journey Asian Tour

Check out Journey's Asian Tour with their new vocalist Arnel Pineda:

March 09, 2009 - Tokyo, Japan - International Forum ----- 7:00 pm
March 10, 2009 - Nagoya, Japan - Shimim Kaikan ----- 7:00 pm
March 11, 2009 - Osaka , Japan - Koseinenkin Kaikan ----- 7:00 pm
March 14, 2009 - Manila, Philippines - Mall of Asia Field ----- 9:00 pm
March 20, 2009 - Macau, China - Venetian Resort Casino -- 9:00 pm
March 24, 2009 - Maui, Hawaii - Maui Arts Cultural Cntr --- 9:00 pm
March 26, 2009 - Honolulu, Hawaii - Blaisdel Arena ----- 9:00 pm

And btw, dont forget to check  out journeymusic.com new website. It rocks!!!

Friday, February 20, 2009

Friendster Virus

Friendster virus?? hmmmmm...
Friendster Virus

Tuesday, February 17, 2009

Our Wedding Logo

This is a simple wedding logo that i designed. Font used was Allegro and Bookman Old Style with color #1ab9d6

Wedding Logo

Monday, February 16, 2009

Monte Maria Shrine in Batangas

Monte Maria Shrine is 45 minutes drive from Batangas City. A billion peso project of Father Fernando Suarez which becomes a center of critisism among priesthood because  of the financial crisis that we have today. It is said that it will have a tall statue of Mama Mary, approximately taller than the Statue of Liberty. Though the project will take years to build up but it already opened opportunity to Batanguenos living near the shrine. Along the way you will see small stores that offer crops like camoteng kahoy, saging, etc.

MonteMaria Shrine Batangas

MonteMaria Shrine Batangas

MonteMaria Shrine Batangas

Wednesday, February 11, 2009

Collapsing Pre-need companies

Marami sa ating mga kababayan ang nangangamba sa patuloy na pagbagsak ng mga Pre-need companies. Ito na lang sana ang magiging kaakibat natin sa kinabukasang pangangailangan. Aking naalala ng pumanaw ang aking ama. Mula noong mga bata pa kami, sa aming maliit na tindahan sa harap ng paaralan, matiyagang pinaghirapan ng aming mga magulang na bigyan kami ng magandang edukasyon mula sa pagtitinda ng mga kakanin, snacks, pansit, at kung ano ano pa. Dahil na rin sa kahirapan at hindi katiyakang kinabukasan, naengayong pasukin ng aking ina ang paghuhulog linggo linggo sa isang pre-need company. Meron siyang isang libreta na kung saan may sticker na ibinibigay ang agent na pumupunta sa tindahan namin na siya ding kumukolekta ng lingguhang hulog. Isa itong insurance at isang retirement package. Ilang taon din ang lumipas ang paghuhulog biglang hindi na kami binibisita ng agent.. Hindi alam ng aking mga magulang ang mga technical na detalye ng mga insurance, ang alam lang nila, may inihuhulog sila, may makukuha sila pag nangailangan. Nang sa hindi inaasahang pangyayari, yumao ang aking ama.. unang pinuntahan ng ina ko ang insurance at doon nabatid na technically wala na daw ang hulog nila kasama ng retirement at insurance kasi sa biglaang pagtigil ng kanilang hulog.. Kung ganon.. bakit hindi nila kami binigyan ng sulat or dili kaya pinuntahan ng mga bagong agent upang ipabatid na maaaring mawala ang mga hulog namin...pero hinayaan nilang magkaganoon... Naaawa ako sa aking inay noon... pinaghirapan nila pero nawalang parang bula dahil sa mga teknikal na usapin...

maging agresibo sana ang pamahalaan sa pagsubaybay sa mga kumpanyang tulad nito...

Thursday, February 5, 2009

Friendster vs Facebook

At the airport

Foreigner : Do you have Facebook ???

Pinoy :  No i dont have.. but i have Friendster...

Foreigner:  Friendster?? What is that site??