Monday, November 6, 2006

Ituloy angKwento

Ituloy angKwento
An Ituloy angSulong Movement's Initiative

Lahat ng nilalang sa kaniyang kaharian ay namamangha sa ganda ng braces niya sa ngipin.

Meme Count: 2
Previous Post:
Noong unang panahon, sa isang hindi kalayuang lupain, may isang dalagang nakatawa.

To be continued by : Qroon

Nagsimula ang lahat ng ito sa ituloy angsulong movement blog.

No comments: