Tuesday, March 13, 2007

Ang buhay ng isang diabetic

Favorite Drinks: Pepsi Max - No Sugar
Tshirt : Branded Shirt Print - Sugarfree DramaMachine
Sounds: SugarFree - Talaarawan album

No comments: