Tuesday, July 8, 2008

Pics from the underground

Going to India!!!

going to India

Welcome to Mumbai India!!!

Welcome to Mumbai India!!!Taste the Himalayan water.

Taste the Himalayan water.

Our first home made dinner.

Our first home made dinner.

1 comment:

rachel said...

wala ba pictures ng mga sites dyan? ung haus nyo? or office? mas ok kung kasama ka sa pix... miss na kita... ;)