Tuesday, June 22, 2010

Bazooka Joe

[caption id="" align="alignleft" width="170" caption="Bazooka Joe"]Bazooka Joe[/caption]

How i miss Bazooka Joe. Kung ikaw ay kabataan ng 80's at early 90's, malamang kilala mo si Bazooka Joe. Ito yung bubble gum na may free comics ng mga misadventures ni Bazooka and the gang. Nangungulekta ako nito, pero sa kadahilanang nakabalot sa bubble gum ang comics, madalas itong pagpyestahan ng mga langgam sa aking taguan.

May bago ng henerasyon ng Bazooka, pero wala pa akong nakikita dito sa Singapore o kaya sa Pinas na nagtitinda nito.. Sana maging available na ulit ito sa suking tindahan natin para maipakita ko ito sa magiging anak ko at para maikuwento ko na kay Bazooka ako natutong magblow.... ng bubble....

No comments: